En hårtransplantation är en kirurgisk procedur som används för att behandla håravfall eller håravbrott. Det är en metod för att flytta hår från en del av kroppen som har gott om hårväxt (donatorområdet) till områden där det finns håravfall eller tunnhårighet (mottagarområdet).

Det finns olika metoder för hårtransplantation, men den vanligaste tekniken kallas för follikulär enhetsextraktion (FUE). Vid FUE-metoden tas individuella hårsäckar, även kända som hårfolliklar, från donatorområdet vanligtvis på baksidan eller sidorna av huvudet. Dessa hårsäckar innehåller hårsäckar med hårskaft. Efter att ha extraherats noggrant transplanteras de till mottagarområdet där de implanteras i hårfolliklar som har skapats på förhand.

En annan metod som används är den follikulära enhetsimplantering (FUT), även kallad stripmetoden. Vid denna teknik tas en remsa av hud med hårsäckar från donatorområdet och sedan delas den upp i individuella hårsäckar som implanteras på mottagarområdet.

Hårtransplantation är en permanent lösning på håravfall eftersom de transplanterade hårsäckarna behåller sin förmåga att producera hår även efter transplantationen. Det tar dock tid för de transplanterade håren att växa ut igen, vanligtvis tar det några månader. Efter det kan de transplanterade håren växa som vanligt och klippas, stylas och skötas precis som det befintliga håret.

Det är viktigt att notera att hårtransplantation inte är lämpligt för alla. En läkare eller specialist inom hårtransplantation kan bedöma om en person är en lämplig kandidat baserat på deras håravfallsmönster, donatorområdets kvalitet och andra faktorer.