En fristående pelare, även kallad samverkanspelare, inom byggteknik och arkitektur är en vertikal strukturell stödelement som står på egen hand och är inte beroende av andra strukturelement för sitt stöd. Denna typ av pelare används vanligtvis för att ge stöd till överliggande strukturer, såsom balkar, golv eller tak, och den kan vara en viktig del av byggnadens arkitektur och struktur. Connetor i Västerås har ett stort urval av samverkanspelare och levererar över hela Sverige.

Fristående pelare ger vertikalt stöd och används för att överföra laster från de överliggande delarna av byggnaden till marken. De kan användas för att skapa öppna och flexibla interiörer genom att eliminera behovet av inre bärande väggar.

Materialvalet för fristående pelare kan variera beroende på byggnadens krav, arkitektonisk design och konstruktionsstandarder. Vanliga material inkluderar betong, stål, trä eller andra strukturella material med lämplig styrka och hållbarhet.

Fristående pelare placeras strategiskt för att säkerställa en jämn överföring av laster från de överliggande delarna av byggnaden till marken. Placeringen kan påverkas av byggnadens planlayout och arkitektoniska mål. Eftersom fristående pelare utgör en viktig del av byggnadens struktur, är det viktigt att överväga underhållsaspekter och se till att de är konstruerade och underhålls på ett säkert sätt.

Fristående pelare är vanligtvis en integrerad del av byggnadens strukturella system och bidrar till att skapa hållbara och säkra byggnader. Dessutom möjliggör de olika arkitektoniska möjligheter genom att skapa öppna och flexibla utrymmen.