Teambuilding och Kickoff med Collaborate

0
Teambuilding och Kickoff med Collaborate

Teambuilding eller Kickoff är ett av de bästa sätten för ett företag att få medarbetarna att lära känna varandra bättre.

Vad man väljer att göra på sin teambuilding eller kickoff är naturligtvis valfritt men många företag har vänt sig till Collaborate för att få mer information kring hur man kommunicerar bättre.

Collaborate arbetar utifrån en modell som utvecklats av NASA för deras pilotutbildning. Grunden till modellen är att man utgår ifrån att alla kan göra fel, och trots att man har hirarkiska system så ska en underordnad alltid våga ifrågasätta en överordnads beslut.

T ex kan det vara svårt för en undersköterska att ifrågasätta en läkare men det kan ju vara så att läkaren är i färd med att begå ett misstag och då måste arbetsmiljön vara sådan att undersköterskan vågar säga ifrån.

Johan Enér som äger företag Collaborate är själv pilot och har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med sin kommunikation. Kontakta honom gärna för offert.