Nu närmar sig hösten med stora steg och då börjar det bli dags att se över trädgården. Snart kommer snön och då är det bra om man hunnit ta bort de träd som kanske inte klarar vintern utan att falla. Trädifall är experter på att ta ned träd som växer på komplicerade platser. Det är mycket som man måste ta hänsyn till då – som t ex att trädet faller åt rätt håll. Det är ju väldigt olyckligt om trädet faller över huset eller bilen… Ibland går det även elledningar genom trädets krona. Då får man arbeta med stor försiktighet så att ledningarna inte skadas. Trädifall har stor erfarenhet av detta och lämnar även kvalitetsgaranti för det arbete som de utför. För trygg och säker trädfällning – kontakta Trädifall redan idag.