QuickNet har byggt en ny hemsida åt företaget Träd i Fall. Som det framgår av namnet så arbetar företaget främst med att fälla träd. De arbetar även med röjning av skog, t ex att få bort oönskad sly och sektionsfällning. Det är mycket som man måste ta hänsyn till när ett träd ska fällas, det har knappast undgått någon att trädfällning kan sluta riktigt illa om man befinner sig i en miljö med fastigheter, fordon, elledningar, människor m.m.