Fromm tillverkar sträckfilm av hög kvalitet vilket har visat sig vara det mest ekonomiska alternativet. Detta kan verka paradoxalt eftersom sträckfilm av hög kvalitet också är dyrare i inköp för kunden men den höga kvalitén på plastfilmen gör att den håller så mycket bättre.

När man slår in en pall med varor med sträckfilm är det vanligt att sträckfilm av låg kvalitet brister. Man måste då antingen göra om paketeringen eller använda mer plastfilm för att täcka över skadorna. En sträckfilm med hög kvalitet håller oftast så mycket bättre och är lättare att arbeta med. Man behöver heller inte hantera trasig sträckfilm som går till spillo. Ur ett ekologiskt perspektiv är det en stor fördel att kunna använda sig av så lite plast som möjligt.